PANI UČITEĽKE (ku Dňu učiteľov)
Boli ste mi ako mama, 
keď ste na mňa hľadeli. 
Prísne, nežne, karhali ma, 
ako veľký dospelý,

no len dobre ste mi priali, 
chceli ste ma vychovať. 
Boli ste mi ako mama, 
ako moja druhá mať...

Veď sme celé dopoludnia, 
tie hodiny trávili. 
A vy ste sa zaujať nás 
všetkých žiakov snažili

a nové ste vymýšľali 
pomôcky i pesničky. 
A do žiackych písali nám 
pätorky i jedničky...

Dnešný deň Vám ďakovať chcem,
ste súčasťou života. 
Nech i ďalej z Vášho srdca
sála láska, dobrota.

Napísala: Jana Barillová