Učiteľom...


Boli ste mi ako mama,
keď ste na mňa hľadeli.
Prísne, nežne, karhali ma,
jak veliký dospelý,

no len dobre ste mi priali,
chceli ste ma vychovať.
Boli ste mi ako mama,
ako moja druhá mať...

Veď sme celé dopoludnia,
tie hodiny trávili.
A vy ste sa zaujať nás
všetkých žiakov snažili

a nové ste vymýšľali
pomôcky i pesničky.
A do žiackych písali nám
pätorky i jedničky...

Za to vám dnes ďakovať chcem,
za tú snahu, láskavosť.
V pamäti vás stále nosím,
hoci ste už minulosť....