MOJE SPIŠSKÉ KLAPANCIE

Plač nad hrobom

26.10.2011 17:13
Stoji chlop nad staršim hrobom, slizi mu bars cečú. "Čom ši umrel? Čom ši umrel?" plače medzi reču.   Idze tadzi jeden bačik, prišlo mu ho ľuto: "Co plačece, mladi hlapče? Že rodzinne puto?"   "Ale dzedku, plačem preto, ľebo som na...

Sranda v starobincu

26.10.2011 17:12
V starobincu vo Vondrišľu biva občas sranda. Dakedi tam solzi ceču, dakedi tam randal.   Raz tak dzedko scežoval  še svojemu sinovi: "Nevadzi mi, kedz mi babka čita z mojich novin,   ani kedz mi pije vodku, cigarku mi skuri, ani kedz si svojo gače vješa mi...

Blondinka

26.10.2011 17:12
Raz blondinka šla po Spišskej s volkmenom pres uši, nešla še jak taka páva, dumala, že sluší   jej ten pristroj, kedz tu naraz o kameň zakopla. Poskočila, volkmen drisnul, žena še hned stopla,   stuhla a še vecej nehla. Zahada to duža... Napadlo vam volkmen...

Glupi medzvec

26.10.2011 17:11
Po ľeše tam na Volofcu medzvec smutňe bludzi. Všadzi šneh a žima mocna, nigdzi žadnich ľudzi.   Tu zakopne o jedličku, tu o zajačika a še moce, a še kruci, i sebe zavzlika:   "Som ja gluptak, veru sprosti, tak mi treba slávu. Čom som...

U dochtora

05.04.2010 10:01
Bula žima, vieter duhal, rozboleli me dva uha, vraj, že to je od prievanu. Kedz boľesci neustanu, mušice isc k dochtorovi. Bul tam. Taki inši, novi a tak na mne z blizka kuka, opatra me jeho ruka. Nato mi tak mudro hvari: "Ta tu treba daco spravic. Kuknice še, mladi...

Jarna únava

05.04.2010 10:00
Hlop ľem ľeži, kuka na mňe, vobec ňema dzeku. Spitam še ho, co mu zaš je, ziscim dôvod reku. "Co ľem ľežiš? Nepomožeš? Co to stari stvaraš?" Kukne na mňe jednim okom: "To jarna unava." "Že unava?" zbrechnem naňho. "Ty ši taki cvok! Tebe asi potim terva jar po cali rok!"

MOJE SPIŠSKÉ KLAPANCIE


ZLODZEJ


Rozpovim vam, ľudze dobre,
jak Zuza i s Marču,
išli v piatek na nakupi
popod našu Tarču.

Zuza mala polno drobnich
peňežoch v kabace.
Marča zaše v bugiľaru,
co našla na chace.

I tu idu rezko z kopca,
co še Tarča vola.
Nigdzi neje žadni človek,
cicho dookola.

Kedz tu zrazu ftoška reve:
"Ruki hore dajce!!
Abo love, abo tu še
hnetkaj zobľekajce!!!"

Ta neznali, Marča, Zuza,
co maju urobic.
Počala vam jedna v taške
bugiľar otvoric.

"Co ši glupa? hvari Zuza,
"ja peňeži ňedam!
Ukažem mu cicu, gaču,
on možno zuceká!"

I bulo jak povedzela,
ukazala vnadu,
zlodzej im len ric ukazal,
jak ucekal v strahu.

Zašmiali še ženi naše,
že s nim vidžubali.
A večar si nešli v taške,
co pokupovali...

—————

Vihodni nakup

 

Vihodni nakup


Včera rano do dzedzini
išla Anča po hľeba.
Hvarim jej: "Ta dze zaš idzeš?
Teľo taškoch netreba!"

Ale ona nesluhala,
vibrala i vožik,
a kedz budze rezac treba,
že bere i nožik.

Čemu teľo veľa hľeba
chcela Anča brac?
Dumala si, glupa jedna,
že chcu zlacňovac.

No kedz prišla potim na to,
že ne v korunoch,
ale cifra na letakoch
bula v euroch,

haňbila še v tim obhodze
jak pošľedni pes.
"Som ci hvarel! Ši nečula!
A teraz už čuješ?"

—————

Prekvapene

 

Prekvapene


Jeden cepli večar,
kamaraci dvojo
cahali bezpečne
polni vožik s hnojom.

Kedz ukol spolnili,
unavene buli.
"Idzeme na pivo!"
ruki si popľuli.

V karčme še obidvom
bars dobre šedzelo.
Ani nezbačili,
jak še von zocmelo.

"Ta hibajme domu,
ženi še už boja,
isce rozdumuju
nad tu kopu hnoja."

Jak tak svorne idu
okolo cintira,
čoška veľke v krakoch
oči tam privira.

Bars še naľekali
našo chlopi dobre.
"Ja še bojim, Janču,
že to bulo v hrobe!"

A zaš čoska na nich
očiska otvira.
"Šumne pitam, chlopi,
nemace papira?"

Kuka na nich Marcin,
co pričupnul v kričku,
kedz ho pricisnulo
cestu po hodničku.

—————

MOBIL

 

MOBIL


V stredu večar, kedz muj stari
holi v sprche stal,
ani neznam jak še v hlave
taki napad vžal.

Kuknem reku do mobilu,
či tam ma nove
pešnički dajake šumne
fotky bohove.

A tu zrazu : "Milujem ťa,
prídeš ku mne dnes?"
A ja tebe do svätoho,
šak ti dostaneš!

Višol stari z tej kupeľki,
ucirak v paše.
"Visvetli mi, co je toto,
kedz ne, ta baľ še!!!!"

"Co za mobil, ženo ti maš,
šak to je je Fera.
Nehal ho tu jak sme pili
včera z večera.

Ta neveriš? Toten je moj,
kukni na fotku.
Tvoja tvar še tu vižgira,
jak piješ vodku."

"Mobil ešči dneškaj vraciš!"
hvarim naštvana.
Zapomla som s hlopom holim
na šok do rana.

—————

Glupi, ale silni

 

Glupi, ale silni


Šedza dvojo hlopi v kupé,
co vo vlakoch bíva.
Kukaju na sebe ciho,
no....nalada živa.

Jano taki pohudši je,
coškaj mu je plano.
"Otvorim ja sebe oblok",
hvari zadumano.

I še dzvihnul toto okno
idze otvoric,
no jak caha, i tak caha,
ma ho poražic.

Kuka naňho svalnač Ďuri,
sili ma jak boh,
on otvoril veru veľo
takich oblokoch.

A už caha lehulinko
obloček k žemi.
"Naj še pači, mladi pane",
hvari blaženi.

A s vipnutim peršom šeda
nazad na poťah.
"Ta ja slabi, no ne glupi!"
nema Jano strah.

Stane. Idze k dzverom, dze je
daľše cahane.
Utrapene morduje še,
no pocahnuc ne.

Zaš še dzvihne silak Ďuri,
rukav vyharne.
Scahne čoškaj....ľem tak spišča
kolesa čarne.

A škeri še naňho Jano.
Finta to bula!
Tu už idze prísni ujko,
líca naduva:

"Fto to zrobil? Tu še pitam,
co za gluptaka?
Šak toto je, mili pane,
brzda od vlaka!!!"

I šmeje še zaše Jano
blaženim ksichtom.
"Šak som hvarel: Nesom glupi,
hoc poslabši som..."

—————

Kedz še dvojo nepochopia

 

Kedz še dvojo nepochopia


"Zlatko, co je na večeru?"
pita še hlop lačni
a zobľeka nohavice.
"Ši še vracil z karčmi?"

vibrechne na neho žena
spoza sekretara.
"Radši mi daj daco zajesc,
nečuješ me, stara?"

"Zrob si daco, bo ja dneška
nescihla som varic.
Šedzela som u sušedi."
Hlop ju lapil za ric

a hutori tak normalne:
"Urobim si daco."
Otvoril si na to oblok
a pod neho bacol...

—————

Babka študentka

 

Babka študentka


"Co vi babko, študujece?
Co še s vami stalo?"
stretla som vam staru mamu
medzi veľkim davom

študujucich ľudzi v mesce.
"Mušim, decko mojo,
bo stari ma veľke šveto
a pita si svojo

tajne veľke prekvapeňe.
"Jake? Babko, hvarce!"
nedočkavo džmurkam na ňu,
kedz s knižkami v auce

sebe šeda a še šmeje,
jej uľet nechapem.
"Hvarel stari: Na narodky
so študentku spac chcem....",

povie babka a do knižki
bludne kuka darmo.
Zapomla si doma "oči".
Dzedo budze rad, no.

—————