TANCOVAČKA

13.03.2011 08:22

Otvorilo slnko oči,
zívlo a sa usmialo.
"Čo sa deje na úbočí?
Je tam zvierat nemálo!"

vraví si a bližšie kráča,
zistiť, čo je príčinou.
Je tam medveď, líška, vtáčat
rozletených krajinou.

Zvieratká dnes radujú sa,
jar je teplá, skvelo je.
Preto si dnes urobili
tancovačku - veselie.

Späť