Sneží

13.12.2011 12:11

Sneží, sneží, z neba padá
mnoho vločiek bielučkých.
Mamka svoje dieťa hladí,
sneh mu dáva do rúčky...

Perina je ľahká, biela,
ticho padá na lúky.
Natiahni dlaň, nechaj padať
zimnú krásu na ruky...

Späť