KURIATKO - báseň

03.06.2010 12:00

Vyliahli sa mamke kvočke kuriatka.
Nestihla ich ešte všetky pohladkať,

keď sa jedno vykopŕclo z kurína,
začal ho pravá nôžka omínať.

Preskákalo od záhrady ku plotu,
nenašlo však u nikoho ochotu.

"Kto mi podá aspoň kúsok jablka?
Kto mi bôľku na nožičke pofúka?"

pričuplo si uplakané k maline,
"hádam táto hrôza dáko pominie,"

zašepkalo a znavené zaspalo.
Čo sa vám však o chvíľočku nestalo?

Kráčal domov ocko kohút zo smeny.
Vidí, synček pod malinou skrútený.

Zobákom sa ľahko dotkol hlavičky,
dočkalo sa kurča svojej mamičky!

Zabudlo aj na nožičku zranenú,
hlavne, že pri rodine je dobre mu:-)

Späť