JANO MEDVEĎOM

12.11.2010 08:30

Jano medveďom

Keď sa chladná jeseň skoro končila,
spúšť mrazivých nocí muchy pobila,

povedal si sused Jano od hora,
že on takej tuhej zime odolá.

Vraj sa skryje do nory - jak medvede.
Prežije tam o pive - tak nie v smäde...

Nebude vraj na jar vôbec schudnutý.
Taký mal plán sused Jano ukutý.

Len čo prišiel prvý mesiac studený,
vytiahnuť sa Jano z nory nelenil.

Musel, veď by sotva prežil do jari.
Rýchlo vypil svoje "pivné" tovary.

Späť