Básne o zime

28.01.2012 16:31

Sedí vrabec na strome,
od zimy ho trasie,
teší sa, že deti mu
priniesli dnes šťastie...

Do kŕmidla vsypali
zopár zŕn a mak,
rád si na nich pochutí
v zime každý vták.

..........................

Sneží, sneží, z neba padá
mnoho vločiek bielučkých.
Mamka svoje dieťa hladí,
sneh mu dáva do rúčky...

Perina je ľahká, biela,
ticho padá na lúky.
Natiahni dlaň, nechaj padať
zimnú krásu na ruky...

Späť