Janko Hraško zachraňuje Rozprávkovú ríšu

05.04.2010 10:02

Rozbehlo sa tisíc tvorov krajinou...
Nevedia sa vôbec zmieriť s novinou,

že sa končí Rozprávkovo. Nebude!
Fantázia vraj smeruje k záhube.

Plačú víly, plačú zvery skúšené.
Či im niekto záchrancu hneď zoženie?

Zaletela smutná správa k Hraškovi,
nemusel sa ani pozrieť do novín.

Chopil mečík, na koníka vyskočil
a už cvála dolinami, úbočím...

Pred jaskyňou drak postáva ohnivý,
fučí prudko koníkovi do hrivy.

Rozohnal sa Janko mečom zázračným,
odťal hlavy na drakovi ľahko s ním.

Fantázia vyletela z jaskyne...
Veselo je v rozprávkovej krajine.

Späť